Cennik

Ceny naszych usług są zróżnicowane ze względu na kwalifikacje psychoterapeutów:

* psychoterapeuta w trakcie certyfikacji to początkujący profesjonalista, który zdobywa kompetencje w 4-letniej szkole psychoterapii, posiadającej akredytację uznanego towarzystwa naukowego

** dyplomowany psychoterapeuta posiada dyplom (lub zaświadczenie) ukończenia 4-letniej profesjonalnej szkoły psychoterapii

*** certyfikowany psychoterapeuta posiada dyplom ukończenia 4-letniej profesjonalnej szkoły psychoterapii (lub zaświadczenie) oraz certyfikat nadany przez niezależną organizację naukową, wymagający zdania dodatkowych egzaminów komisyjnych i przynależenia do akredytującego towarzystwa naukowego. Dodatkowo taka osoba w LIZP ma co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i nieustannie rozwija swoje kompetencje

Usługa Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji* Dyplomowany psychoterapeuta** Certyfikowany psychoterapeuta***
Konsultacja wstępna, konsultacja psychologiczna
(50 min)
150 zł 150 zł 200 zł
Psychoterapia
indywidualna dorosłych, dzieci i nastolatków
(50 min)
150 zł 200 zł 250 zł
Psychoterapia
par i rodzin
(60-90 min)
200 zł 250 zł 300 zł

Psychoterapia grupowa (4 sesje w miesiącu po 120 minut) – 350 zł/os./m-c

Psychoterapia uzależnień – 150 zł/sesja

.

Uwaga! Płatności za nasze usługi można dokonać wyłącznie przelewem. Dane:

Lubuski Instytut Zdrowia Psychicznego

mBank, swift BREXPLPWMBK

nr rachunku 86 1140 2004 0000 3602 6407 0060

Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko, konsultacja, data” – to pole koniecznie w takiej postaci (wymóg urzędu skarbowego:))

.

O usługach bezpłatnych i/lub dofinansowanych przeczytaj w zakładce Działalność społeczna.